1,2,3…PALIM LAMPICU! – razvoj sustava podrške (potencijalno) darovitim učenicima u Međimurskoj županiji

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu: 

Provedbom projektnih aktivnosti uspostavlja se sustav podrške (potencijalno) darovitim učenicima u sklopu redovnog obrazovanja u Međimurskoj županiji, a u projekt će osim (potencijalno) darovitih učenika osnovnih škola biti uključeni i nastavnici i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija te odgojno-obrazovni stručnjaci javnih institucija.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 105.244,24 €
EU sufinancira: 105.244,24 € 100%
Natječaj: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Međimurska županija