Alge kremenjašice – deskriptor ekološkog stanja Plitvičkih jezera RH

Projekt adresira problem nedostatnih preduvjeta u profesionalnom razvoju poslijedoktoranada te znatno doprinosi razvoju njihovih upravljačkih kompetencija potporom i poticanjem samostalnog znanstvenog rada, prepoznatljivu međunarodnu publikativnost te povezivanje s ostalim znanstvenim institucijama i gospodarskim sektorom što su preduvjeti za konkurentno uključivanje u Europski istraživački prostor. Projekt doprinosi primjeni Europske Okvirne direktive o vodama tj. zakonskoj obvezi RH u sektoru gospodarenja vodama. Ciljna skupina su dvoje poslijedoktoranada s Biološkog odsjeka PMF-a (1M i 1Ž).


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 76.030,91 €
EU sufinancira: 73.232,97 € 96%
Prioritet / Mjera: Prioritet 3 / Mjera 3.2
Natječaj: Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet
Kontakt nositelja projekta: 01 4606 000