Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju u sklopu mjera Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika

O projektu:

Cilj projekta je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te pružiti podršku uspostavi sustava neposredne profesionalne potpore učenicima s teškoćama u razvoju kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Ciljne skupine projekta su pomoćnici u nastavi i učenici s teškoćama u razvoju. Projektom se omogućuje ravnopravno sudjelovanje u nastavi za 33 učenika s teškoćama, te edukacija za 30 osoba koje će biti zaposlene kao pomoćnici u nastavi.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 175.128,71 €
EU sufinancira: 166.372,28 € 95%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija
Kontakt nositelja projekta: +385 53 588 279