LUMEN

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu:

Projekt osigurava temeljnu edukaciju o darovitosti za nastavnike, stručne suradnike i predstavnike institucija, dodatne edukacije za članove radnih skupina koje će u okviru pet tematskih grupa razviti inovativne sadržaje rada s darovitima i pilotno ih provesti s potencijalno darovitim učenicima u devet škola, budućim centrima izvrsnosti. Također, projekt predviđa i podršku roditeljima darovitih učenika, izravnu komunikaciju učenika s poslovnim sektorom te javnu promociju postignuća učenika.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 125.587,30 €
EU sufinancira: 125.587,30 € 100%
Natječaj: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Krapinsko-zagorska županija
Kontakt nositelja projekta: +385 49 329 111
Web stranica: http://www.kzz.hr/