IN MEDIAS ReStart – integrativan pristup poučavanju medijske, digitalne, čitalačke, prirodoslovne, višejezične i multikulturalne pismenosti

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu:

Cilj projekta je povećati kapacitete dviju osnovnih i jedne srednje škole za provedbu izvannastavnih aktivnosti usmjerenih na pripremu učenika za cjeloživotno učenje kroz unaprijeđenje njihove medijske, digitalne, čitalačke, prirodoslovne, višejezične i multikulturalne pismenosti. Specifično, nadogradit će se materijalna baza uključenih škola, kao i znanje njihovih odgojno-obrazovnih radnika.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 189.784,84 €
EU sufinancira: 189.784,84 € 100%
Natječaj: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Osnovna škola Matije Gupca
Kontakt nositelja projekta: klinger@os-mgubec.hr
Web stranica: http://www.os-mgubec.hr/