Baltazar 2

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Projektom Baltazar 2 Krapinsko-zagorska županija slijedi smjernice strateških dokumenata iz područja odgoja i obrazovanja (Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije NN 124/2014.) koji definiraju obrazovanje kao djelatnost od posebnog javnog interesa, dostupnu svakome pod jednakim uvjetima. Vodeći se ovim odrednicama, ali prije svega potrebama djece u Krapinsko-zagorskoj županiji, projektom će se osigurati 83 pomoćnika za 121 učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Županije u školskoj godini 2015./2016.

 


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 382.195,73 €
EU sufinancira: 327.594,00 € 86%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Krapinsko-zagorska županija
Kontakt nositelja projekta: +385 49 329 111
Web stranica: http://www.kzz.hr/