Znanje kao dar

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu: 

Projekt će doprinijeti sustavnoj skrbi i razvoju potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima u osnovnim školama na području grada Koprivnice, a projektne aktivnosti Grad će provesti u partnerstvu s osnovnim školama.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 131.112,48 €
EU sufinancira: 101.766,57 € 78%
Natječaj: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Koprivnica
Kontakt nositelja projekta: +385 48 279 555
Web stranica: http://koprivnica.hr/