Ready, Steady, Go!

Nizak stupanj samozapošljavanja nakon završetka obrazovanja utječe na problem razvoja poduzetništva stoga se ovim projektom želi kroz promociju poduzetništva i obrta povećati motivacija mladih za samozapošljavanje, podići razina informiranosti o pokretanju vlastitog posla te razviti poduzetnički stavovi, znanja i vještine. Projekt pod nazivom “Ready, Steady, Go!” obuhvatit će ciljnu skupinu koju čine maturanti, studenti te nezaposleni od 17 do 29 godina.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 40.073,17 €
EU sufinancira: 32.359,08 € 81%
Prioritet / Mjera: Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj: Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Koprivnički poduzetnik d.o.o.
Kontakt nositelja projekta: 048 222 338