PRILIKA ZA SVE

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Svrha projekta „PRILIKA ZA SVE“ je pružiti stručnu podršku učenicima s teškoćama u razvoju za ravnopravno uključivanje u rad i obrazovni sustav u osnovnim i srednjim školama na području Koprivničko-križevačke županije, a kojima je ista osnivač. To će se postići kroz zapošljavanje ukupno 39 nezaposlenih osoba kao pomoćnika u nastavi za 77 učenika s teškoćama u razvoju u KKŽ, tijekom školske godine 2015./2016. Dugoročno, projekt doprinosi socijalnoj integraciji i inkluzivnom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te pruža jednake mogućnosti za sve učenike s područja KKŽ.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 254.103,12 €
EU sufinancira: 241.397,97 € 95%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Koprivničko-križevačka županija
Kontakt nositelja projekta: info@kckzz.hr
Web stranica: http://kckzz.hr