POMOZIMO JEDNI DRUGIMA

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske ustanove na području grada Križevaca. Specifični cilj projekta je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske ustanove na području grada KŽ s ciljem boljih obrazovnih postignuća, uspješnijeg socijalnog i emocionalnog funkcioniranja. Ciljne skupine: 21 učenik s teškoćama- OŠ “Vladimir Nazor” KŽ, OŠ Ljudevita Modeca KŽ i COOR KŽ te 19 pomoćnika u nastavi minimalno srednjoškolskog obrazovanja.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 145.231,45 €
EU sufinancira: 133.612,93 € 92%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Križevci
Kontakt nositelja projekta: ured-gradonacelnika@krizevci.hr
Web stranica: http://www.krizevci.hr/