Podizanje razine kvalitete Instruktažnog centra

Internom analizom uočena je potreba za dodatnom edukacijom i stručnim osposobljavanjem zaposlenika u tri odjela kako bi se mogli pratiti aktualni trendovi na tržištu. Edukacija 16 zaposlenika omogućiti će da se ponuda usluga tri odjela i same tvrtke modernizira, uz širenje novostečenih suvremenih znanja postojećim i budućim klijentima tvrtke. Ovim projektom povećat će se učinkovitost zaposlenika, razina kvalitete pružanja usluge, njihova znanja i vještine uz zadržavanje niske cijena usluga.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 32.084,73 €
EU sufinancira: 25.742,34 € 80%
Prioritet / Mjera: Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj: Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Instruktažni centar d.o.o.
Kontakt nositelja projekta: +385 48 681 577