ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Zbog nepostojanja kontinuiranog sustava kvalificiranih pomoćnika za neposrednu podršku učenici s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u gradu Koprivnici suočavaju se s izazovima koji im otežavaju samostalno sudjelovanje u nastavi. Cilj projekta je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odg.–obr. ustanovama. To će se omogućiti osnaživanjem i izjednačavanjem u mogućnostima učenika s teškoćama, odnosno kroz neposredan rad i podršku pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju u školama koji predstavljaju ciljnu skupinu.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 162.887,03 €
EU sufinancira: 146.598,32 € 90%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Koprivnica
Kontakt nositelja projekta: +385 48 279 555
Web stranica: http://koprivnica.hr/