Obrazovanjem do zaposlenja

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Projektom će se provoditi aktivnosti usmjerene prema stručnom osposobljavanju i usavršavanju polaznika. Cilj projekta je unaprijediti znanja, vještina i sposobnosti 28 polaznika programa kako bi mogli konkurirati na tržištu rada sa suvremenim znanjima. Kao rezultat provedbe projekta do 2019. godine biti će osposobljeno 12 polaznika programa usavršavanja za montere fotonaponskih sustava i 16 polaznika programa obrazovanja za kuhare.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 151.967,60 €
EU sufinancira: 151.967,60 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Instruktažni centar, ustanova za obrazovanje odraslih
Kontakt nositelja projekta: obrazovanje@instruktazni.hr