Mreža informatičkih škola pri ustanovama za trajnu naobrazbu u ruralnim i semiurbanim sredinama

Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 205.150,51 €
EU sufinancira: 171.546,86 € 84%
Prioritet / Mjera: Prioritet 3 / Mjera 3.2
Natječaj: Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Križevci
Kontakt nositelja projekta: +385 48 711 212