Znanjem do posla

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Cilj projekta je omogućiti stjecanje prve ili nove kvalifikacije odraslih osoba radi porasta konkurentnosti na tržištu rada i zapošljavanja. Tijekom provedbe projekta educirat će se ciljana skupina osoba bez ili niže razine kvalifikacija te organizirati stručna praksa kod lokalnih poslodavaca, gdje će imati priliku praktično primijeniti stečena znanja i vještine. S ciljem učinkovite prilagodbe i integracije u društvo, za sve polaznike održat će se motivacijske i komunikacijske radionice.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 123.594,01 €
EU sufinancira: 123.954,01 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Ivora – škola informatike
Kontakt nositelja projekta: karlovac@ivora.hr
Web stranica: http://ivora.hr/