Uz pomoćnike u nastavi prema obrazovnoj inkluziji u Karlovačkoj županiji

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Cilj projekta je osiguranje potpore za primjereno obrazovanje 69 učenika s teškoćama koji su uključeni u 18 redovnih odgojno-obrazovnih ustanova na području Karlovačke županije. Selekciju kandidata provode škole – partneri, edukaciju pravna osoba s iskustvom u području inkluzivnog obrazovanja. Nositelji zapošljavanja 53 pomoćnika u nastavi jesu 15 redovnih osnovnih i 3 srednje škole čiji stručni suradnici će tijekom provedbe biti aktivno uključeni u pružanje podrške učenicima s teškoćama, s ciljem jačanja inkluzivnog obrazovanja.

 


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 288.971,45 €
EU sufinancira: 274.522,04 € 95%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Karlovačka županija