Učenjem do zaposlenja

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Projekt se bavi problemom vrlo niske zapošljivosti socijalno ranjivih skupina, odnosno uzrokom niske zapošljivosti – neadekvatnom educiranošću i praktičnim znanjem za specifična zanimanja od posebnog interesa na aktualnom tržištu radne snage. Cilj je obrazovati ciljnu skupinu i partnera u projektu kao zalog stvaranja sigurnije i stabilnije egzistencije, zapošljivosti te u konačnici integraciji socijalno ranjivih skupina u društvo., odnosno, kvalitetno odgovoriti na aktualne intenzivne potrebe tržišta rada.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 180.396,05 €
EU sufinancira: 180.396,05 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište POUKA
Kontakt nositelja projekta: info@pouka.hr
Web stranica: http://www.pouka.hr/