ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Projektom se osigurava 20-satna edukacija za 31 mladu nezaposlenu osobu za poslove pomoćnika u nastavi te zapošljavanje u 9 osnovnih škola. Svi pomoćnici će biti izabrani iz baze nezaposlenih, educirani i stručno praćeni u radu s najmanje 31 učenikom s teškoćama. Pružanjem podrške u obrazovanju za 29 razrednih odjeljenja u koje su uključeni jedan ili više učenika s teškoćama osigurava se uspješnija socijalizacija učenika s teškoćama te senzibilizacija njihovih vršnjaka.

 


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 151.065,53 €
EU sufinancira: 138.967,22 € 92%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Karlovac