Višejezičnost u digitalnom i multikulturalnom okruženju

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu:

Projekt rješava problem nezadovoljavajuće razine višejezične, digitalne i multikulturalne/ interkulturalne pismenosti učenika u Upravnoj školi Zagreb, Srednjoj školi Zlatar, Srednjoj školi Krapina i Srednjoj školi Ivanec. Cilj projekta je povećati kapacitete škola razvojem i provedbom 1 izvannastavne aktivnosti i 4 fakultativna predmeta iz integrirane višejezične ( njemački, engleski i talijanski jezik), digitalne i multikulturalne/interkuluralne pismenosti. Stručno će se usavršiti 65 nastavnika, a kroz fakultativne predmete i izvannastavnu aktivnost educirat će se 147 učenika.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 106.311,51 €
EU sufinancira: 106.311,51 € 100%
Natječaj: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Upravna škola Zagreb
Kontakt nositelja projekta: ured@ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr