Usvajanje i certifikacija novih razvojnih i upravljačkih znanja za potrebe izvoza softvera

Cilj projekta je edukacija i certifikacije zaposlenika iz područja bitnih za razvoj postojećih i novih proizvoda tvrtke za tržište Srednje i Istočne Europe. U prvu grupu spadaju nova znanja iz područja ORACLE i MICROSOFT razvojnih alata, potrebna razvojnim inženjerima. U drugu grupu spadaju znanja i vještine upravljanja projektima, komunikacije i prezentacije proizvoda na engleskom jeziku, te znanja i vještine vezane za komercijalizaciju proizvoda. Navedeno je potrebno izvršiteljima upravljačkih, komunikacijskih i prodajnih aktivnosti.  Očekivani broj međunarodno priznatih certifikata je 14.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 31.299,41 €
EU sufinancira: 24.937,83 € 80%
Prioritet / Mjera: Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj: Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Primera sedam d.o.o.
Kontakt nositelja projekta: 01 4444 535
Web stranica: http://www.primera.hr/