Unaprjeđenje pismenosti u Zdravstvenom učilištu

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu:

Ovim se projektom razvija i u Školski kurikulum Zdravstvenog učilišta iz Zagreba implementira 10 novih fakultativnih i izvannastavnih programa usmjerenih na razvoj prirodoslovne, matematičke, digitalne, medijske, čitalačke, multikulturalne i višejezične pismenosti učenika. Projektom će se razviti kompetencije učenika potrebne za usvajanje koncepta cjeloživotnog učenja u kasnijem životu, kao i kompetencije nastavnika u naprednim oblicima poučavanja.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 196.020,43 €
EU sufinancira: 196.020,43 € 100%
Natječaj: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Zdravstveno učilište
Kontakt nositelja projekta: ured@ss-zdravstveno-uciliste-zg.skole.hr