Učilište Lumen – osposobljavanje za poslove zavarivača

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Projekt adresira stjecanje kvalifikacija te prekvalifikacija kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada. Cilj projekta je osposobljavanje odraslih osoba za zavarivača/ice MIG/MAG postupak zavarivanja. Ciljne skupine su dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine, odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija, odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 142.936,96 €
EU sufinancira: 142.936,96 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Učilište Lumen – ustanova za obrazovanje odraslih
Kontakt nositelja projekta: lumen.obrazovanje@gmail.com