Povećanje konkurentnosti kroz edukaciju u proizvodnji električne i elektroničke opreme za motorna vozila

Poduzeće konstantno provodi edukacije zaposelnika zbog potrebe efikasnog ispunjavanja narudžbi i očekivanja zahtjevnih kupaca iz automobilske industrije. Edukacije koje će se provesti ovim projektom omogućit će još kvalitetniji rad na CNC strojevima, ali i povećanje efikasnosti kroz ostale odjele poduzeća (proizvodnja, financije, prodaja, nabava, administracija i kontroling). Ciljne skupine su zaposlenici poduzeća (edukacija), kupci (kvaliteta proizvoda), dobavljači (povećanje narudžbi) i šira javnost (pozitivan utjecaj na okoliš i povećanje prihoda).


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 25.624,34 €
EU sufinancira: 20.691,66 € 81%
Prioritet / Mjera: Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj: Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Eloda d.o.o.
Kontakt nositelja projekta: 01 3867 920