Posao svih poslova

Cilj projekta je edukacijom  djelatnika tvrtke podići prodaju na novu razinu. Dosadašnji prodajni pristup nije adekvatan za trenutne gosp. uvijete stoga tvrtka razvija novi od kojeg se očekuje da će u naredne 3 g. utjecati na povećanje prihoda od prodaje za 8% te tako osigurati održivo poslovanje i rad 131 djelatnika. Edukaciju će proći 14 osoba, djelatnici prodaje i svi menadžeri. Funkcija prodaje se želi proširiti na sve koji su uključeni u proces razvijanja odnosa s klijentima. Projekt će omogućiti povezivanje djelovanja uprave  i prodaje u istom poslu “poslu nad poslovima” – prodajom.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 30.102,61 €
EU sufinancira: 24.307,85 € 81%
Prioritet / Mjera: Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj: Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Kerschoffset Zagreb d.o.o.
Kontakt nositelja projekta: 01 6560 222