Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju u sklopu mjera Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika

O projektu:

Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ Grad Zagreb nastoji unaprijediti i povećati uključivanje učenika s teškoćama u proces obrazovanja u mjestu njihovog prebivališta, uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Na taj se način učenike s teškoćama priprema za tržište rada i daljnje sudjelovanje u društvu sukladno njihovim sposobnostima. U tom cilju ukazat će se na potrebu uvođenja zanimanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika na tržište rada.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 711.973,33 €
EU sufinancira: 592.105,26 € 83%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Zagreb
Kontakt nositelja projekta: +385 1 610 1111
Web stranica: http://www.zagreb.hr/