Pismenost za sadašnjost i budućnost

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu:

Projekt je usmjeren na razvoj i provedbu izvannastavnih aktivnosti za unaprjeđenje čitalačke, digitalne i financijske pismenosti u dvije škole. U te svrhe projekt će obuhvatiti edukaciju odgojno-obrazovnih radnika za izradu i provedbu kurikuluma, edukaciju za primjenu interaktivnih metoda i projektne nastave i edukaciju za unaprjeđenje spomenutih pismenosti. Također, projekt će obuhvatiti izradu digitalnih repozitorija i nabavu suvremene opreme za provedbu novoizrađenih izvannastavnih aktivnosti za unaprjeđenje čitalačke, digitalne i financijske pismenosti.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 117.993,94 €
EU sufinancira: 117.993,94 € 100%
Natječaj: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija
Kontakt nositelja projekta: projekti@obrtnicko-uciliste.hr