OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Svrha projekta je povećati uključivanje odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje u skladu s Pozivom i Preporukama HZZ-a za 2017. godinu kako bi se odraslim osobama u nepovoljnom položaju s područja Zagreba i Zagrebačke županije omogućilo stjecanje prve kvalifikacije, više razine kvalifikacije i prekvalifikacije kako bi stekli nova znanja, vještine i kompetencije i povećali vlastitu konkurentnost na tržištu rada i spriječili vlastitu isključenost iz društva.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 197.065,61 €
EU sufinancira: 197.065,61 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Zagreb
Kontakt nositelja projekta: +385 1 600 30 00
Web stranica: http://www.pou.hr/