Osobnom izgradnjom do uspješne gradnje

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Svrha projekta je programima osposobljavanja za osnovne poslove u građevinarstvu povećati zapošljivost 120 odraslih polaznika. Kao ključni izazov nameće se vrlo niska stopa zapošljivosti osoba s nižim razinama kvalifikacija u kombinaciji s vrlo niskim udjelom sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom učenju u RH. Ciljne skupine uključuju dugotrajno nezaposlene odraslih osobe starije od 34 godine bez tercijarnih kvalifikacija (60 polaznika), odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija (50 polaznika) te mlade odrasle osobe u dobi između 18-34 godine bez kvalifikacija (10 polaznika).


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 144.122,87 €
EU sufinancira: 144.122,87 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Ustanova za obrazovanje odraslih – ZIRS učilište
Kontakt nositelja projekta: obrazovanje@zirs.hr