Nikad nije kasno

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Svrha projekta je uključivanje odraslih osoba u obrazovanje za zanimanje web dizajnera kako bi stekli tražena znanja, vještine i kompetencije i bili konkurentni na tržištu rada. Upisat će se dvije grupe polaznika: grupa koja je završila trogodišnju srednju školu (razlika ispita + 4. g) te grupa koja je završila četverogodišnju školu (predmeti razlike).


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 195.142,89 €
EU sufinancira: 195.142,89 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju
Kontakt nositelja projekta: info@skola-gdmp.hr