Ja raSTEM! – višegodišnji interdisciplinarni STEM program inovativnog poučavanja darovitih osnovnoškolaca

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu:

Kroz projekt će biti razvijena tri interdisciplinarna STEM programa za darovite osnovnoškolce od 3. do 8. razreda u cilju razvoja vlastitih potencijala u STEM području. Razvit će se metode uočavanja i provesti identifikacija darovitosti učenika osnovne škole, a partneri Institut Ruđer Bošković, Filozofski fakultet, Udruga za darovitost „Dar” i Gornjogradska gimnazija ojačat će kompetencije učitelja i stručnih suradnika osnovne škole dijeljenjem znanja i iskustava te će kao mentori sudjelovati u izradi programa koje će učitelji osnovne škole s darovitim učenicima provesti tijekom projekta.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 125.410,72 €
EU sufinancira: 125.410,72 € 100%
Natječaj: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Osnovna škola Lauder-Hugo Kon
Kontakt nositelja projekta: tomislav.simic@lauder-hugokon.hr