Eduka za novih 40 godina

Cilj projekta je podizanjem ljudskih kapaciteta a posebno zaposlenika pripadnika skupina u nepovoljnom položaju (žene, mladi, slabije obrazovani), kroz edukacije, doprinijeti njihovom socijalnom uključivanju, konkurentnosti Iviček d.o.o. te razvoju poduzetništva u Hrvatskoj promičući poduzetničku kulturu i cjeloživotno učenje. Ciljna skupina su zaposlenici Iviček d.o.o., njih 14, koji će proći edukacije iz menadžmenta, prodajnih tehnika, samoorganizacije, sigurnosnih tehničkih listi, računalnih mreža i sistemske administracije, engleskog jezika te pripreme i provedbe projekata.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 26.710,46 €
EU sufinancira: 21.568,69 € 81%
Prioritet / Mjera: Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj: Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Iviček d.o.o.
Kontakt nositelja projekta: 01 6530 543
Web stranica: http://glasurit.hr/