Pomoćnici u nastavi u Osnovnim školama Grada Dubrovnika

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Cilj ovog projekta je pružanje potpore uključivanju 21 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama Grada Dubrovnika kroz angažiranje 21 stručnog/e pomoćnika/ce u nastavi, a kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Projekt će se provesti pod vodstvom Grada Dubrovnika-kroz Odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, a u partnerstvu sa osnovnim školama Lapad, Mokošica, Marin Držić, Marin Getaldić, Ivan Gundulić, Antuna Masle i Razvojnom agencijom Grada Dubrovnika DURA-om.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 109.233,56 €
EU sufinancira: 92.848,52 € 85%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Dubrovnik
Kontakt nositelja projekta: grad@dubrovnik.hr
Web stranica: http://www.dubrovnik.hr