„POMOĆNICI U NASTAVI U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA DUBROVNIKA – FAZA III”

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju na pred-tercijarnim razinama za učenike iz skupina u nepovoljnom položaju

O projektu:

Ciljne skupine projekta su 39 učenika s teškoćama u razvoju i 39 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 929.879,05 €
EU sufinancira: 743.903,24 € 80%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza III
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Dubrovnik
Kontakt nositelja projekta: grad@dubrovnik.hr
Web stranica: http://www.dubrovnik.hr