Zajedno možemo sve! – vol. 2

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Dubrovačko-neretvanska županija projektom “Zajedno možemo sve!” želi u školskoj godini 2015./2016. osigurati 51 pomoćnika u nastavi za 61 učenika s teškoćama iz redovitih škola kojima je osnivač. Cilj uvođenja podrške učenicima s teškoćama jest prije svega pružiti učenicima pomoć pri savladavanju nastavnog programa u skladu s njihovim mogućnostima te pomoć pri ostvarivanju njihovih punih potencijala. Nakon postupka selekcije, osobama će se osigurati program uvođenja u rad od strane vanjskih stručnjaka koji će ih pripremiti za rad s učenicima s teškoćama.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 328.533,53 €
EU sufinancira: 295.680,18 € 90%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Dubrovačko-neretvanska županija
Kontakt nositelja projekta: +385 20 351-400
Web stranica: http://edubrovnik.org/