“Uz potporu sve je moguće”

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Osigurati neposrednu potporu za 48 učenika s teškoćama i doprinijeti podizanju kvalitete njihova života kao i osiguranju uvjeta za poboljšanje učeničkih obrazovnih postignuća, uspješnijoj socijalizaciji i emocionalnom funkcioniranju s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini i zajednici. Ujedno,omogućit ćemo stvaranje 43 radna mjesta za nezaposlene, koji su u nepovoljnom položaju na tržištu rada i prijeti im socijalna isključenost, te će privremenom ekonomskom neovisnošću se osnažiti i povećati aktivnosti i motiviranost za dugotrajnije zapošljavanje.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 237.886,91 €
EU sufinancira: 225.992,56 € 95%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Bjelovarsko-bilogorska županija
Kontakt nositelja projekta: +385 43 221 900
Web stranica: http://bbz.hr/