Promocija poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada

Opći cilj ovog projekta je poticanje poduzetničke kulture u društvu radi rasta i razvoja poduzetništva i obrtništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja.  Specifični cilj ovog projekta je povećani upis srednjoškolaca u programe deficitarnih obrtničkih zanimanja, a uslijed toga srednjoročno smanjenje broja nezaposlenih mladih kao glavne ciljne skupine ovog projekta. Planirano se namjerava postići informiranjem učenika završnih razreda osnovnih škola o postojećem stanju na tržištu rada i mogućnostima izučavanja obrtničkih zanimanja.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 20.227,63 €
EU sufinancira: 16.333,81 € 81%
Prioritet / Mjera: Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj: Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko–bilogorske županije
Kontakt nositelja projekta: +385 43 225 999
Web stranica: http://rerabbz.hr/