Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 23.054,54 €
EU sufinancira: 18.511,44 € 80%
Prioritet / Mjera: Prioritet 1 / Mjera 1.1
Natječaj: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko–bilogorske županije
Kontakt nositelja projekta: +385 43 225 999
Web stranica: http://rerabbz.hr/