Obrazovanjem do boljih poslovnih rezultata Poduzeća za ceste d.o.o. Bjelovar

Cilj projekta je razviti poduzetničke i stručne vještine djelatnika poduzeća kako bi poduzeće povećalo svoju konkurentnu poziciju na tržištu, ali i uskladilo poslovanje sa zakonskim propisima. Projektom je predviđena obuka 18 stalno zaposlenih djelatnika poduzeća (SSS-VŠS-VSS) kroz 10 različitih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja (ukupno 25 sudionika različitih edukacija). Također, izradom i distribucijom promotivnih materijala i prisutnošću u medijima cilj je promovirati projekt i poduzeće u široj zajednici i kod poslovnih partnera.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 19.239,48 €
EU sufinancira: 15.535,87 € 81%
Prioritet / Mjera: Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj: Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Poduzeće za ceste d.o.o.
Kontakt nositelja projekta: 043 214 037