Sinergijom do uspješnije zajednice

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Projekt će osigurati neposrednu potporu za 36 učenika s teškoćama koje pohađaju 5 OŠ u Bjelovaru i podići kvalitetu njihova života. Doprinijeti ćemo osiguranju uvjeta za poboljšanje učeničkih obrazovnih postignuća, uspješnijoj socijalizaciji i emocionalnom funkcioniranju s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini i zajednici. Ujedno ćemo omogućiti stvaranje 34 radnih mjesta za osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i prijeti im socijalna isključenost. Oni će se privremenom ekonomskom neovisnošću osnažiti te će povećati aktivnosti i motiviranost za dugotrajnije zapošljavanje.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 215.139,10 €
EU sufinancira: 197.699,09 € 92%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Bjelovar