Picoki za sport

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava: Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport


Korisnik: Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca

Vrijednost projekta: 132.371.40 EUR (997.352,29 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (21.12.2018. – 21.12.2020.)

Sudionici projektadjeca  od 5 – 18 godina uključena u sportske aktivnosti

  • Cilj projekta:

Osigurati besplatno pohađanje nogometnih, rukometnih, košarkaških i karate treninga, kao i treninga mješovite skupine djece i mladih od 5 – 18 godina. Cilj je motivirati djecu i mlade da od malena sudjeluju u sportskim aktivnostima te od najranije dobi stječu naviku aktivnog sudjelovanja u sportskim aktivnostima. Stručnim i ciljanim radom upoznati korisnike projekta sa osnovnim elementima sportova, te kroz treninge, osim tehničkih i taktičkih komponenti sportova, ostvarivati socijalne i društvene vrijednosti. Osim usvajanja bazičnih motoričkih struktura te tehnike sportskih igara, djecu će se poticati na suradnju te razvijati svjesnost o potrebi očuvanja zdravlja i usvajanja higijenskih navika.

  • Aktivnosti ostvarene projektom:

U projektu je sudjelovalo 84 djece, kroz 12 treninga tjedno u nogometnoj, rukometnoj i košarkaškoj aktivnosti, 8 treninga tjedno u karateu i 2 treninga tjedno za mješovite sportske skupine.  

Održana su 2. Međunarodna dana sporta gdje je promoviran sport i zdrave sportske navike. Nabavljeno je 450 kompleta sportske opreme za djecu i mlade, oprema za teretanu te oprema odnosno sportski rekviziti za svaki pojedini klub.

Saznaj više detalja o projektu na http://www.sportdjurdjevac.hr/