Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 28.12.2018. do 31.03.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: zapošljavanje, državna i javna uprava

Sažetak: Ovim Pozivom uspostavit će se cjeloviti sustav za upravljanje ljudskim potencijalima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno uvest će se tzv. HRM sustav. Također, podići će se kvaliteta i standardi usluga Zavoda namijenjeni zadovoljavanju javnih potreba građana i drugih korisnika usluga Zavoda na tržištu rada.

 

VAŽNO! OBJAVA ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 7. svibnja 2019. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za dostavu prijedloga operacija koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 – Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, Specifičnog cilja 8.vii.2 Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ za operaciju „Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP.01.3.2.07) donijelo je Odluku o financiranju za navedenu operaciju.

Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJE.


Dokumenti