Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 5.7.2017. do 11.9.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Područje: civilno društvo, socijalna uključenost

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, organizacije civilnog društva

Sažetak: Opći cilj programa dodjele bespovratnh sredstava jest povećati socijalnu uključenost mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružnje usluge savjetovanja o relevantnim temama,prevenciju nasilja među mladima,unaprijeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih odnosno aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Indikativna sredstva u okviru ovog Poziva iznose 12.000.000,00 HRK.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dana 16.05.2018. godine donijelo je Odluku o financiranju (Klasa: 910-01/17-06/11, urbroj: 519-05-3-2-4/2-18-17) u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška programima usmjerenim mladima“.

 

INFORMATIVNE RADIONICE
Radionice su namijenjene svim potencijalnim prijaviteljima – udrugama (savezima, mrežama koordinacijama i dr.) koje djeluju u području rada s mladima i za mlade te jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kao i njihovim partnerima na projektu. Na informativnoj radionici detaljno će se predstaviti ciljevi, aktivnosti i uvjeti Poziva.

Zbog ograničenog broja slobodnih mjesta, na radionicu je moguće prijaviti po jednu osobu po organizaciji, za koju se preporuča da bude zadužena za izradu projektnog prijedloga.
U obzir će se uzimati prijave pristigle do navedenog roka i to prema redoslijedu zaprimanja. Sve prijave zaprimljene nakon roka uzet će se u obzir isključivo u slučaju nepopunjavanja predviđenog broja slobodnih mjesta. Svi sudionici čije sudjelovanje je prihvaćeno, bit će o istome na vrijeme obaviješteni.

Radionice će se održati prema sljedećem rasporedu:
Osijek   – srijeda, 19. srpnja 2017., 11:00 – 15:00; Sveučilišni Kampus, Građevinski fakultet Osijek, dvorana MURSA (br. 03) u prizemlju; Vladimira Preloga 3 (rok za prijavu utorak, 18. srpnja 13:00)
Zagreb – petak, 21. srpnja 2017., 11:00 – 15:00; Kongresni centar Forum, Radnička cesta 50 (rok za prijavu srijeda 19. srpnja 13:00)

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane sudionike da svoj dolazak obvezno potvrde putem Google obrasca https://goo.gl/forms/t3cDPa52cKcSQjEC3

* Ministarstvo zadržava pravo izmjene lokacije održavanja, o čemu će svi potencijalni korisnici biti na vrijeme obaviješteni.

Dana 18. kolovoza 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 1. Izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu ESF Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava ”Podrška programima usmjerenim mladima”, UP. UP.02.1.1.04.  Dokument s izmjenama, kao i nova  pročišćena važeća verzija Uputa za prijavitelje te predloška Ugovora dostupni su za preuzimanje u nastavku ove objave.

VAŽNO!!! Dana 04.09.2017. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 6., 7., 8. i 9. set pitanja i odgovora.


Dokumenti