Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Područje: socijalne usluge, socijalna uključenost, državna i javna uprava

Sažetak: Sve aktivnosti koje će se financirati u okviru ove operacije moraju voditi povećanom izlasku korisnika iz institucija u nove oblike skrbi u zajednici, smanjenom ulasku novih korisnika u institucije, boljoj stručnoj osposobljenosti zaposlenika i unaprijeđenim uvjetima rada, poboljšanoj kvaliteti života korisnika te većem stupnju osviještenosti šire zajednice kao i stručnjaka za potrebe korisničke skupine djece i mladih te procesu deinstitucionalizacije i prava na život u zajednici. Prihvatljivi prijavitelji su domovi koji pružaju usluge smještaja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi; djecu i mlade s problemima u ponašanju odnosno centri za pružanje usluga u zajednici, kao javne ustanove osnovane od strane Republike Hrvatske.

Natječajna dokumentacija dostupna je slijedom poveznice:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1382


Dokumenti