Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Područje: socijalne usluge, socijalna uključenost, državna i javna uprava

Sažetak: Projekti  ugovoreni unutar ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga bit će dodana vrijednost  programu financiranja procesa deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi iz državnog proračuna.  Kroz ovaj Poziv se daje podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi / centrima za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska te prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Natječajna dokumentacija dostupna je slijedom poveznice:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1381

Učestala pitanja i odgovori:

Dana 07. rujna Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je 1. Odluku o financiranju za projektne prijave koje su uspješno prošle sve faze procesa odabira.
Dana 13. listopada Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je 2. Odluku o financiranju za projektnu prijavu koja je uspješno prošle sve faze procesa odabira.

 


Dokumenti