Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 27.11.2014. do 17.2.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Područje: civilno društvo, zapošljavanje, socijalne usluge, socijalna uključenost, obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, mladi

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, visoka škola, zadruge

Sažetak: Kroz program dodjele bespovratnih sredstava „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ financirat će se projekti koji će pridonositi lakšem ulasku na tržište rada i povećanju zapošljivosti skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Kako je naznačeno u Operativnom programu „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013., operacija „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ pridonijet će snažnijoj integraciji na tržište rada skupina koje su suočene s posebnim teškoćama u pristupu zapošljavanju kroz jačanje motivacije za sudjelovanje u programima obrazovanja i zapošljavanja te kroz programe osobnog razvoja i zapošljavanja prilagođenih potrebama pojedinaca. Uz kreiranje odgovarajućih programa osposobljavanja i usavršavanja, pomoć osobama kojima je otežan pristup tržištu rada ostvarit će se i kroz stvaranje mreže potpore nastale iz partnerstva i suradnje svih relevantnih dionika na tržištu rada koji će ujedno stvarati dobre prakse. Ova operacija također će pridonijeti podizanju svijesti o problemima pri zapošljavanju ciljnih skupina, ali i stvaranju pozitivnih stavova kod poslodavaca i šire javnosti.

 

Objavljen 1. set Pitanja i odgovora – dokument se nalazi niže, na kraju popisa natječajne dokumentacije

 

VAŽNO! – 08. siječnja 2015. objavljena je Izmjena natječajne dokumentacije. Dokument se nalazi na kraju liste natječajne dokumentacije.

 

Objavljen 2. set pitanja i odgovora – dokument možete preuzeti na kraju popisa natječajne dokumentacije.

 

VAŽNO!  Dana 20. siječnja 2015.  produžen je rok za dostavu projektnih prijava s 27. siječnja 2015. na 17. veljače 2015.  Mole se potencijalni prijavitelji da prate relevantne web-stranice, uslijed nadolazeće 2.  Izmjene natječajne dokumentacije.

 

Objavljen 3. set pitanja i odgovora u okviru Poziva – dokument možete preuzeti na kraju popisa natječajne dokumentacije.


Dokumenti