Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tip natječaja: Ograničeni postupak/Izravna dodjela sredstava

Status: otvoren do 27.5.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: Socijalno uključivanje

Sažetak: Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta:

  • Investicijskog prioriteta 9i „Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti“;
  • Investicijskog prioriteta 9iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“
  • Investicijskog prioriteta 9v „Promicanje društvenog poduzetništva i strukovne integracije u društvenim poduzećima te društvene ekonomije i ekonomije solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju“.

VAŽNO – Izmjena Poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje” Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.


Dokumenti