Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Tip natječaja: Ograničeni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 04.08.2017. do 31.03.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva

Područje: zdravstvo

Sažetak: Ministarstvo zdravstva objavljuje poziv za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“. Pozivom na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ poboljšat će se pristup uslugama zdravstvene zaštite kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite (obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije te kliničke radiologije) na manje atraktivnim i depriviranim područjima te hitne medicine na području Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji: Domovi zdravlja i zavodi za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave iz Odluke o financiranju projekata specijalističkog usavršavanja za djelatnosti prihvatljive za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. (28. travanj 2017.) i Odluke o dopuni Odluke o financiranju projekata specijalističkog usavršavanja za djelatnosti prihvatljive za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. (12. svibanj 2017.)

Ukupna alokacija: 187.000.000,00 HRK

Svrha Poziva: Svrha ove operacije je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima na način da se na spomenutim područjima osigura dovoljan broj specijalista određenih medicinskih djelatnosti koje su se pokazale kao deficitarne, a čime se smanjuje upućivanje pacijenata od strane pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini na više razine, u bolnice, te se ujedno osigurava veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

VAŽNO!!

Dana 31. listopada 2017. godine Ministarstvo zdravstva objavilo je izmjenu natječajne dokumentacije za poziv za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“

Dokumentacija je poslana svim  prihvatljivim prijaviteljima. Izmijenjeni Sažetak poziva možete pronaći na dnu stranice.

VAŽNO!!

Dana 16. siječnja 2018. godine Ministarstvo zdravstva objavilo je drugu izmjenu natječajne dokumentacije za poziv za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“.

Dokumentacija je poslana svim  prihvatljivim prijaviteljima. Izmijenjeni Sažetak poziva možete pronaći na dnu stranice.

VAŽNO !!!

Ovim putem najavljujemo zatvaranje ograničenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga Specijalističko usavršavanje doktora medicine.

Dostava projektnih prijava na predmetni Poziv za unaprijed određene prijavitelje, moguća je zaključno do 31. ožujka 2018 godine, do kraja dana.

Projektne prijave dostavljene na Poziv u razdoblju nakon isteka naznačenog vremenskog roka, neće biti uključene u postupak dodjele.

 

 


Dokumenti