Poziv Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva za dostavu prijedloga operacije „Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine“

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 17.01.2020. do 31.03.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava

Sažetak: Ovaj Poziv namijenjen je unaprjeđenju Središnjeg registra državne imovine kao sveobuhvatne, cjelovite, metodološki standardizirane i kontinuirano ažurirane evidencije državne imovine te institucionalnom jačanju kapaciteta za rad u sustavu, a s ciljem vođenja imovine u službi postizanja gospodarskih, infrastrukturnih i dugoročnih strateških ciljeva i zaštite nacionalnih interesa radi očuvanja imovine i njezine važnosti.

 


Dokumenti