Jedanaest organizacija civilnoga društva danas je potpisalo ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu
projekata ukupne vrijednosti veće od 10 milijuna kuna. Ovim natječajem podupire se zapošljavanje mladih i osoba s invaliditetom te se zagovara uključivanje ranjivih skupina u procese odlučivanja i promiče društvena uključenost tih skupina.

Ovi projekti su u znatnoj mjeri doprinijeli prepoznavanju organizacija civilnoga društva i njihove uloge u društvenom i gospodarskom razvoju lokalne zajednice. Provedba projektnih aktivnosti na lokalnoj razini dovela je do jačanja društvenog kapitala i to stvaranjem mreža podrške i motiviranjem pripadnika najranjivijeg dijela stanovništva.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj poveznici:
http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/106/subcategory/328

Popis ugovorenih projekata pronaći ćete na sljedećoj poveznici:
file:///Z:/IPA/IPA%20IV.%20komponenta/B_ADVOCACY/ostalo/Popis%20ugovorenih%20projekata.pdf