Cilj ovog natječaja bio je poduprijeti održivost organizacija civilnoga društva koje su aktivne u području zagovaranja za zapošljavanje, socijalnu uključenost i unaprjeđenje kvalitete života šire populacije, s posebnim naglaskom na ranjive društvene skupine.

Kroz 9 ugovorenih projekata ukupne vrijednosti veće od 6,5 milijua kuna utjecalo se na povećanje broja građana koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima, kao i broj organizacija civilnoga društva i javnih ustanova koje provode kvalitetne volonterske programe, a koji pomažu volonterima da steknu vrijedne kompetencije i osnaže potencijal za aktivno uključivanje u tržište rada.

Volonterski programi koji su se provodili kroz ove projekte uključivali su mobilne timove podrške socijalno ugroženim obiteljima i roditeljima, osnivanje volonterskih info centara za podršku liječenim alkoholičarima i žrtvama obiteljskog nasilja, osnivanje Volonterskog centra Vukovar, osposobljavanje školskog osoblja za organizaciju volonterskih inicijativa te uključivanje ranjivih skupina društva u aktivnosti lokalne zajednice kroz volonterstvo.

Aktivnosti su se provodile u partnerstvu između organizacija civilnog društva, obrazovnih institucija, tijela javne uprave i jedinica lokalne i regionalne samouprave u deset hrvatskih županija.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj poveznici:
http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/106/subcategory/328

Popis ugovorenih projekata pronaći ćete na sljedećoj poveznici:
http://www.uzuvrh.hr/vijest.aspx?pageID=1&newsID=2747